Terms of service

SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Vins de Gilles. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Vins de Gilles. Vins de Gilles biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die vanaf deze website beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of geen gebruik maken van diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel is ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest actuele versie van de servicevoorwaarden bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELTERMEN

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf bent, of dat u de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf bent en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze site.
U mag onze producten niet gebruiken voor onwettige of onbevoegde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten schenden in uw rechtsgebied (met inbegrip van maar niet beperkt tot copyright wetten).
U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard overbrengen.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) over verschillende netwerken kan worden verzonden; en (b) kan worden aangepast aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopteksten die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt of vertrouwd als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige bronnen van informatie. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie gegeven. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de Service (of een deel daarvan of de inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor accuraat zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen van geval tot geval van dit recht gebruik maken. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product te allen tijde te staken. Elk aanbod van een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de Service zal worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we noch toezicht houden, noch enige controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele gereedschappen van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die worden aangeboden via de site is volledig voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden verstrekt door de relevante derde provider(s).
Mogelijk bieden wij in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aan via de website (waaronder het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links naar websites van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen aan de derde partij te worden gericht.

DEEL 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld prijsvraaginzendingen) verstuurt of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u ons stuurt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen, of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectueel eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden, te bewaken, te bewerken of te verwijderen.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden zullen schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw persoonlijke informatie die u via de winkel verstuurt, wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Soms kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij vereist door de wet. Er mag geen specifieke actualiserings- of actualiseringsdatum worden gehanteerd die van toepassing is op de Dienst of een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of geactualiseerd.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken tot het verrichten van of deelnemen aan enige onwettige handeling; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, -regels, -wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, smaad, laster, kleinering, intimidatie of discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afstamming, ras, leeftijd, land van herkomst of handicap; f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) het verstoren of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de service of het niet kunnen gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal WijnPro, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, bijzondere schade of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale mate toegestaan door de wet.

ARTIKEL 14 - SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord WijnPro en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die door een derde wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw overtreding van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw overtreding van enige wet of de rechten die zij hebben

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze servicevoorwaarden, een dergelijke vaststelling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden ook na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Als u naar ons uitsluitend oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat u hebt nagelaten, aan een bepaling of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen we ook deze overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen zonder kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunt u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) weigeren.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of niet afdwingen van een recht of bepaling van deze servicevoorwaarden houdt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling in.
Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Service vormt de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen u en ons en regelt uw gebruik van de Service, ter vervanging van enige eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze servicevoorwaarden zullen niet tegen de opsteller worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 - GELDEND RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest actuele versie van de servicevoorwaarden bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om enig deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden betekent aanvaarding van deze wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de servicevoorwaarden kunt u aan ons richten via info@wijnpro.com